AVŞAR HUKUK BÜROSU

a) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan,
b) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından,
c) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,
ç) Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatı hariç; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği dâhil),
d) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dâhil),
e) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,
f) Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından (Motorlu taşıt sürücü kurslarına ilişkin mevzuat dâhil),
g) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

SORU CEVAP

captchaImg