AVŞAR HUKUK BÜROSU

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil),
b) Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bünyesindeki kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan,

c) Anılan dört bakanlık ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay Onbirinci, Onikinci ve Onaltıncı Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.


SORU CEVAP

captchaImg