AVŞAR HUKUK BÜROSU

a) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,
b) İmar mevzuatından doğan ve Ondördüncü Dairenin görevleri dışında kalan işlerden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.


SORU CEVAP

captchaImg