AVŞAR HUKUK BÜROSU

a) Belediyeleri ilgilendiren mevzuattan,
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan,
c) İskân mevzuatından,
ç) Maden, taşocakları ve orman mevzuatından (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dâhil),
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,
e) Öğrenci ve öğrenim işlerinden,
f) Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dâhil),
g) Özel öğretim kurumları mevzuatından,
ğ) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanundan, kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.


SORU CEVAP

captchaImg