AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 185... Zehirli madde katma (1/3),

Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (1/3),

Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (1/3),

Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1/3),

Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (1/3),

Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (1/3),

Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak (1/3),

Madde 192... Etkin pişmanlık (1/3),

Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti (1/3),

Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini (1/3),

Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(l/3),

Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi (1/3),

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a ilişkin işler (1/3),

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun'a ilişkin işler (1/3),

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun'a ilişkin işler (1/3),
 

SORU CEVAP

captchaImg