AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 203... Mühür bozma (1/2)

Madde 204... Resmi belgede sahtecilik (1/2),

Madde 205... Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (1/2),

Madde 206... Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (1/2),

Madde 207... Özel belgede sahtecilik (1/2),

Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (1/2),

Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması (1/2),

Madde 210... Resmi belge hükmünde belgeler (1/2),

Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hal (1/2),

Madde 212... İçtima (1/2),

Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme (1/2).

 (Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması halinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 19. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işler ½ oranında 11. Ceza Dairesi’ne devredilir.
 

SORU CEVAP

captchaImg