AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 85... Taksirle öldürme,

Madde 89... Taksirle yaralama,

Madde 90... İnsan üzerinde deney,

Madde 91... Organ ve doku ticareti,

Madde 92... Zorunluluk hali,

Madde 93... Etkin pişmanlık,

Madde 132...Haberleşmenin gizliliğini ihlal,

Madde 133...Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

Madde 134...Özel hayatın gizliliğini ihlal,

Madde 135...Kişisel verilerin kaydedilmesi,

Madde 136...Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,

Madde 137...Nitelikli haller,

Madde 138...Verileri yok etmeme,

Madde 139...Şikayet,

Madde 140...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 179...Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,

Madde 180...Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan kaynaklanan işler,

5271 sayılı CMK'nın 141 ila 144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat.
 

SORU CEVAP

captchaImg