AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 151... Mala zarar verme (1/2),

Madde 152... Mala zarar vermenin nitelikli halleri (1/2),

Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (1/2),

Madde 155... Güveni kötüye kullanmat (1/2).

Madde 156... Bedelsiz senedi kullanmak(1/2),

Madde 157... Dolandırıcılık (1/2),

Madde 158... Nitelikli dolandırıcılıkça(1/2),

Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hal(1/2),

Madde 161... Hileli iflas(1/2),

Madde 162... Taksirli iflas(1/2),

Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi(1/2),

Madde 166... Bilgi vermeme (1/2),

Madde 167,168,169... Ortak hükümler.

 

SORU CEVAP

captchaImg