AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONSEKIZINCI CEZA DAİRESİ

Madde 79... Göçmen kaçakçılığı,

Madde 80... İnsan ticareti,

Madde 116... Konut dokunulmazlığını bozmak,

Madde 117... İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,

Madde 118... Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi,

Madde 120... Haksız arama,

Madde 121... Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi,

Madde 122... Nefret ve Ayırımcılık,

Madde 123... Kişilerin huzur ve sükununu bozma,

Madde 124... Haberleşmenin engellenmesi,

Madde 125... Hakaret,

Madde 126... Mağdurun belirlenmesi,

Madde 127... İsnadın ispatı,

Madde 128... İddia ve savunma dokunulmazlığı,

Madde 129... Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret,

Madde 130... Kişinin hatırasına hakaret,

Madde 131... Soruşturma ve kovuşturma koşulu,

Madde 181... Çevrenin kasten kirletilmesi,

Madde 182... Çevrenin taksirle kirletilmesi,

Madde 183... Gürültüye neden olma,

Madde 184... İmar kirliliğine neden olma,

Madde 225... Hayasızca hareketler,

Madde 226... Müstehcenlik,

Madde 227... Fuhuş,

Madde 232... Kötü muamele,

Madde 233... Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,

Madde 265... Görevi yaptırmamak için direnme.
 

SORU CEVAP

captchaImg