AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

İstisnalar hariç olmak üzere Özel Ceza Kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar.

19. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan, uyarlama yargılamaları hariç olmak üzere, hükmün infazı aşamasında disiplin cezaları, koşullu salıverilme, koşullu salıverilmenin geri alınması, denetimli serbestlik ve infazla ilgili diğer uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş veyahut kararlar, hükme esas alınan suç yada kararların niteliğine bakılmaksızın işbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 1. Ceza Dairesi’ne, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan işler 16. Ceza Dairesi’ne, aynı şekilde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işlere ait dava dosyaları ise ½ oranında 11.ve 21. Ceza Daireleri’ne devredilir.
 

SORU CEVAP

captchaImg