AVŞAR HUKUK BÜROSU

YİRMİBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 203... Mühür bozma (1/2),

Madde 204... Resmi belgede sahtecilik (1/2),

Madde 205... Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (1/2),

Madde 206... Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (1/2),

Madde 207... Özel belgede sahtecilik (1/2),

Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (1/2),

Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması (1/2),

Madde 210... Resmi belge hükmünde belgeler (1/2),

Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hal (1/2),

Madde 212... İçtima (1/2),

Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme (1/2)

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işler (1/2)

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması halinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır)
 

SORU CEVAP

captchaImg