AVŞAR HUKUK BÜROSU

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 235... İhaleye fesat karıştırma,

Madde 236... Edimin ifasına fesat karıştırma,

Madde 237... Fiyatları etkileme,

Madde 238... Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,

Madde 239... Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilge ve belgelerin açıklanması,

Madde 240... Mal veya hizmet satımından kaçınma,

Madde 241... Tefecilik,

Madde 242... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 247... Zimmet,

Madde 248... Etkin pişmanlık,

Madde 249... Daha az cezayı gerektiren hal,

Madde 250... İrtikap,

Madde 251... Denetim görevinin ihmali,

Madde 252... Rüşvet,

Madde 253... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 254... Etkin pişmanlık,

Madde 255... Yetkili olmadığı iş için yarar sağlama,

Madde 256... Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,

Madde 257... Görevi kötüye kullanma,

Madde 258... Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

Madde 259... Kamu görevlisinin ticareti,

Madde 260... Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

Madde 261... Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,

Madde 262... Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,

Madde 263... Kanuna aykırı eğitim kurumu,

Madde 264... Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,

Madde 266... Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,

Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli.
 

SORU CEVAP

captchaImg