AVŞAR HUKUK BÜROSU

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 94... işkence,

Madde 95... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,

Madde 96... Eziyet,

Madde 154... Hakkı olmayan yere tecavüz,

Madde 170... Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Madde 171... Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulma,

Madde 172... Radyasyon yayma,

Madde 173... Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,

Madde 174... Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,

Madde 175... Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğün ihlali,

Madde 176... İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,

Madde 177... Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,

Madde 178... İşaret ve engel koymama,

Madde 197… Parada sahtecilik,

Madde 198… Paraya eşit sayılan değerler,

Madde 199... Kıymetli damgada sahtecilik,

Madde 200... Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,

Madde 201... Etkin pişmanlık,

Madde 202... Mühürde sahtecilik,

Madde 213... Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,

Madde 214... Suç işlemeye tahrik,

Madde 215... Suçu ve suçluyu övme,

Madde 216... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,

Madde 217... Kanunlara uymamaya tahrik,

Madde 218... Ortak Hükümler,

Madde 228... Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,

Madde 229... Dilencilik,

Madde 230... Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören,

Madde 243... Bilişim sistemine girme,

Madde 244... Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,

Madde 245... Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,

Madde 246... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a ilişkin işler,

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na ilişkin işler,

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a ilişkin işler

Bu iş bölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK'dan kaynaklanan tüm diğer suçlar.
 
 

SORU CEVAP

captchaImg