AVŞAR HUKUK BÜROSU

YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku

1) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve
kararlar,

3) Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,

4) Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dahil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

6) Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

7) 2004 sayılı İİK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikayet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

8) 2004 sayılı İİK'nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikayet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikayetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar,

9) 2004 sayılı İİK'nın 94. maddesine göre alman yetkiye dayalı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

SORU CEVAP

captchaImg