AVŞAR HUKUK BÜROSU

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayri Menkul Hukuku
Temel Görev : Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan
Tazminat

1) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı "Birinci Grup"ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
  • Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. Hukuk Dairesi'ne,
  • Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından 2942 sayılı yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
2) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı "Birinci Grup"ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
  • Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
3) İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)
775 sayılı Gecekondu Kanunu'ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.

SORU CEVAP

captchaImg